Bijeenkomst 3D omgeving voor Gemeenten
Mar 13, 2017

Op woensdag 8 maart was er een inloop in De Observant in Amersfoort over het gebruik van 3D geo-informatie bij gemeenten. Hier kwamen zowel het projectteam Nederland 3D, ook wel de ‘Coalition of the daring’ genoemd, en experts van 9 gemeenten samen.

Na een korte introductie door Ben Bruns en Steven Mekking van het Kadaster was er de presentatie van het project. Deze werd gegeven door Bert-Jan Zwerver, Tom Commandeur, Martin te Dorsthorst en Niels van der Vaart waarna er een goede open discussie ontstond over 3D data en het gebruik. Tijdens deze discussie is onder andere ter tafel gekomen of er dakvormen en dus LOD2 geleverd kan worden en wat de kwaliteit hiervan zal zijn. De minimale eis welke herhaaldelijk is benoemd en welke de rode draad vormde door de verdere gesprekken is een LOD2 model met realistische texturen voor visualisatie doeleinden. Ook nadat Tom Commandeur en Mark Post duidelijk maakten dat volledig automatisch genereren van dakvormen niet mogelijk is en dat daarbij een maximum van 25-30% haalbaar is veranderd de eis niet. Een gemeente geeft aan dat er in het verleden intern onderzoek is gedaan voor het inwinnen van alle BOR informatie in 3D en welke vorm van gebruik hieraan gekoppeld kan worden. De conclusie van dat onderzoek: LOD1 is onbruikbaar, LOD1 opgesplitst in verschillende hoogtes (LOD1+) heeft ook geen toegevoegde waarde. Een liefst met panorama’s getextureerd LOD2 model is minimaal. Tom Commandeur legt uit dat er weinig simulatie software bestaat dat met echte 3D data kan werken en vraagt wat de toegevoegde waarde is van een LOD2 ten opzichte van een LOD1 model welke evenveel informatie leveren voor simulaties.

Na de koffiepauze geven alle gemeenten geven een pitch over een project in 2017 waarbij goed gebruikt gemaakt kan worden van een 3D basis dataset zoals deze door het projectteam is gepresenteerd. Vanuit de omgevingswet is voor gemeenten de burgerparticipatie van groot belang. Het beschikbaar zijn van correcte, betrouwbare en gedetailleerde 3D informatie kan hierbij helpen. Dit omdat de mensen ‘verwend’ zijn door mooie 3D visualisaties als die van Google. Er wordt door een van de gemeenten als optie genoemd om een BAG-daklijnen dataset te maken welke een beschrijving geeft van alle daklijnen in een gebouw. Door deze data zou het genereren van een LOD2 model gemakkelijker kunnen zijn. Dit zal meegenomen worden in de pilot en meerdere gemeenten geven aan dat deze dataset te willen en kunnen aanleveren als dit een beter LOD2 model kan opleveren.

De conclusie is dat gemeenten een 3D basis dataset veelal zien als intern communicatiemiddel en als middel voor burgerparticipatie en niet zozeer bezig zijn met eenduidige en herbruikbare 3D data voor simulaties. Het is erg interessant om te merken dat alle discussies over de 3D basis dataset ging om gebouwen en dakvormen en dat er maar een persoon zijdelings sprak over het beschikbaar hebben van het terrein in 3D. Het projectteam is erg tevreden met de uitkomst van de bijeenkomst en gaat aan de slag met een plan van aanpak voor een pilot.